Hjem Selskapskontroll 2017 Brannvernsamarbeidet i Vest-Telemark IKS – sjølvkost

Brannvernsamarbeidet i Vest-Telemark IKS – sjølvkost

Selskapskontrollen er bestilt av kontrollutvala i dei seks eigarkommunane. Vi har undersøkt om  kommunane får levert feie- og tilsynstenestene frå selskapet til sjølvkost.  For fem av kommunane har vi også undersøkt om kommunen si berekning av sjølvkost for feiing og tilsyn av fyringsanlegg i 2016 i samsvar med reglar og retningsliner.

Rapportane blir handsama av kontrollutvala i eigarkommunane 25. oktober 2017.

 

Du kan lese rapportane her:

433 006 Brannvernsamarbeid i Vest-Telemark

433006-1 Sjolvkost pa feietenester – Fyredsal kommune

433006-2 Sjolvkost pa feietenester – Kviteseid kommune

433006-3 Sjolvkost pa feietenester – Seljord kommune

433006-4 Sjolvkost pa feietenester – Tokke kommune

433006-5 Sjolvkost pa feietenester- Vinje kommune