Hjem Rapporter Rapporter 2017 Brannsamarbeidet – Lardal kommune

Brannsamarbeidet – Lardal kommune

Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Lardal.

Vi har undersøkt følgende problemstillinger:

  • I hvilken grad har Lardal en ressursbruk som forventet på brannsamarbeidet?
  • Er samarbeidsavtalen utformet i tråd med de lovkrav og vedtak som foreligger for vertskommunesamarbeid?
  • Har administrasjonen tilstrekkelig kontroll og styring med at tjenestene utføres i tråd med avtalen og gjeldende lovkrav?

 

Rapporten behandles av kontrollutvalget i Lardal 22. november 2017.

Du kan lese rapporten her: TKR-rapport-Brannsamarbeid-Lardal kommune