Hjem Selskapskontroll 2017 Eierskapskontroll – Drangedal kommune

Eierskapskontroll – Drangedal kommune

Eierskapskontrollen er bestilt av kontrollutvalget i Drangedal kommune.

Vi har undersøkt om Drangedal kommune legger til rette for god eierstyring. I undersøkelsen har vi sett på om kommunen sørger for at folkevalgte får opplæring i eierstyring, om eierrepresentasjon utøves i samsvar med gjeldende regler og vedtak og om selskapsspørsmål avklares med og rapporteres til kommunestyret. Kontrollutvalget behandler rapporten 21. november 2017.

Du kan lese rapporten her: TKR-rapport 417005 Eierskap – opplæring, avklaringer og rapportering – Drangedal kommune