Hjem Selskapskontroll 2017 Eierskapskontroll – Nome kommune – styrevalg og evaluering

Eierskapskontroll – Nome kommune – styrevalg og evaluering

Rapporten er bestilt av kontrollutvalget i Nome. Kontrollutvalget har bedt om svar på følgende problemsstillinger:

 

  • I hvilken grad er kommunens føringer for valg av styremedlemmer, styreevaluering, styresammensetning og kompetanse i samsvar med gjeldende anbefalinger for god eierstyring? 

 

  • I hvilken grad er disse føringene formidlet og gjennomført?

Rapporten behandles av kontrollutvalget 23. november 2017.

Du kan lese rapporten her: TKR-rapport – Eierskapskontroll – styrevalg og evaluering – Nome kommune