Hjem Rapporter Rapporter 2017 Samfunnsansvar i anskaffelser – Porsgrunn kommune

Samfunnsansvar i anskaffelser – Porsgrunn kommune

Forvaltningsrevisjonen er bestilt kontrollutvalget i Porsgrunn i sak 1/17.

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt følgende problemstilling:

I hvilken grad har Porsgrunn kommune etablert tiltak for å sikre at det vises samfunnsansvar ved anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsprosjekt?

Herunder undersøkes

  • om det tas miljøhensyn,
  • om kommunen har tiltak mot sosial dumping,
  • og om det vises sosialt ansvar i anskaffelsene.

Rapporten behandles av kontrollutvalget 6. desember 2017.

 

Du kan lese rapporten her: TKRrapport-Samfunnsansvar i anskaffelser-Porsgrunn kommune