Hjem Nyheter fra TKR Psykisk helse og rusomsorg – Notodden kommune

Psykisk helse og rusomsorg – Notodden kommune

Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Notodden kommune.

Rapporten handler om følgende problemstillinger:

  1. I hvilken grad samarbeider Notodden kommune med politi og frivilligheten i arbeidet med personer med ruslidelse og/eller psykisk lidelse?
  2. I hvilken grad har Notodden kommune tiltak for å sikre at personer med rus- og/eller psykisk lidelse kan få et helhetlig og koordinert tjenestetilbud?
  3. I hvilken grad har Notodden kommune tiltak for å sikre brukermedvirkning, oppfølging og involvering av pårørende dersom pasient/bruker og pårørende ønsker det?

Forvaltningsrevisjonen viser at i tillegg til samarbeid med politiet, har kommunen samarbeid med A-larm og andre frivillige organisasjoner.

Videre har kommunen flere tiltak for å sikre at brukere får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud. Rapporten viser imidlertid indikasjoner på at samarbeidet på enkelte områder i kommunen kan bli bedre, og noe forbedringspotensial knyttet til kjennskap til rutiner og dokumentasjon i journaler.

Kommunen har noen tiltak for å sikre brukermedvirkning, men det er indikasjoner på at tiltakene ikke blir fulgt godt nok opp i praksis.

Rapporten gir anbefalinger til kommunen.

Kontrollutvalget skal behandle rapporten 13. februar 2018.

Du kan lese rapporten her: TKR rapport Psykisk helse og rusomsorg Notodden kommune