Hjem Nyheter fra TKR Midt-Telemark barnevern – økonomistyring og saksbehandling

Midt-Telemark barnevern – økonomistyring og saksbehandling

Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalgene i Bø, Nome og Sauherad. Barneverntjenesten er et vertskommunesamarbeid med Sauherad som vertskommune. Det er den første av to delrapporter om kommunens arbeid med forebyggende innsats for barn og unge. Rapporten har følgende problemstillinger:

Ressurser og økonomi

  • Hvordan er ressurssituasjonen i barnevernstjenesten?
  • Har barnevernstjenesten god økonomistyring?

Saksbehandling og tiltak

  • I hvilken grad sikrer barnevernstjenesten at saksbehandlingen er i samsvar med gjeldende regelverk?
  • I hvilken grad følger barnevernet opp barn med tiltak?

Kontrollutvalgene skal behandle rapporten 22. og 26. februar.

Du kan lese rapporten her: TKR-rapport-Midt-Telemark barnevern-Sauherad-Bø-Nome