Hjem Nyheter fra TKR Konsulentbruk i Tinn kommune

Konsulentbruk i Tinn kommune

Kontrollutvalget i Tinn kommune  ønsket å se på kommunens konsulentbruk i forbindelse med tre ulike byggeprosjekt i kommunen. Forvaltningsrevisjonen er  bestilt i sak 29/17.

Vi har undersøkt følgende problemstillinger:

  • I hvilken grad har kommunen tiltak for å sikre at konsulentbruk i investeringsprosjekter bidrar til rasjonell og effektiv forvaltning av kommunens ressurser?
  • Følges tiltakene i investeringsprosjektene?

Vi har sett at kommunen gjør vurderinger av behov for å leie inn konsulenter, men ikke har tilstrekkelige tiltak for å sikre at det gjøres systematisk. Kommunen har tiltak som kan bidra til at bruken av konsulenter blir mest mulig effektiv, men tiltakene er ikke fulgt godt nok opp i alle prosjektene vi har undersøkt.

  • Har administrasjonen rapportert til politisk nivå i tråd med de krav som er satt?

Kommunen har rutiner for rapportering til politisk nivå. Rutinene er egnet til å sikre at det blir gitt jevnlig informasjon. Rutinene er imidlertid ikke fulgt godt nok opp, ved at det er informert for sent om noen forhold i investeringsprosjektene.

 

Vi mener at kommunen bør:

  • fullføre arbeidet med strategiske kompetanseplaner og legge til rette for mer systematiske vurderinger av behovet for å leie inn konsulenter,
  • sikre tydeligere sammenheng og felles begrepsbruk rundt prosjektstyring i interne reglement og prosedyrer,
  • sikre at det blir inngått kontrakter på konsulentoppdrag som gir grunnlag for god oppfølging av oppdragene.

Rapporten blir behandlet av kontrollutvalget i Tinn 24. april 2018.

Du kan lese rapporten her:

TKR rapport Konsulentbruk Tinn kommune