Hjem Selskapskontroll 2018 IRMAT AS – eierskap, styring og formål

IRMAT AS – eierskap, styring og formål

Rapporten er bestilt av kontrollutvalgene i Bø, Notodden og Sauherad. Vi har undersøkt flere problemstillinger, blant annet om eierkommunene har utøvd sitt eierskap i samsvar med kommunens retningslinjer, og om selskapets virksomhet er i samsvar med vedtektene. Vi har også undersøkt om selskapets drift er i samsvar med kravene til selvkost og egenregi, og vi har undersøkt spørsmål knyttet til etableringen av en gjenvinningsstasjon på Brenna.

Rapporten skal behandles av kontrollutvalgene 26. september 2018.

Du kan lese rapporten her:

TKR-Rapport 407 011 IRMAT AS – eierskap, styring og formål