Hjem Rapporter 2018 Larvik Havn KF

Larvik Havn KF

Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Larvik.

Vi har undersøkt følgende problemstilling:

Har Larvik Havn opptrådt i samsvar med fullmakter og føringer som kommunestyret har gitt?

Vi har undersøkt om foretaket har opptrådt i samsvar med relevante vedtak/regelverk når det gjelder sakene om bygging på Sika-tomta, støymåling og kontrakt om drift av containerterminal.

 

 

Rapporten skal behandles av kontrollutvalget 30. oktober 2018.

 

Du kan lese rapporten her: Tkr-rapport-Larvik havn KF-Larvik kommune – korrigert