Hjem Selskapskontroll 2018 Kragerø Fjordbåtselskap IKS – anskaffelser, etikk og varsling

Kragerø Fjordbåtselskap IKS – anskaffelser, etikk og varsling

På oppdrag fra kontrollutvalgene i Telemark fylkeskommune og Kragerø kommune har vi gjennomført en selskapskontroll i Kragerø Fjordbåtselskap IKS. Vi har undersøkt følgende:

  • Har Kragerø Fjordbåtselskap IKS tiltak for å etterleve reglene om offentlige anskaffelser?
  • Har selskapet fulgt anskaffelsesreglene ved kjøpet av båten Perlen
  • Hvordan har eierne og Kragerø Fjordbåtselskap IKS sørget for å sikre gode etiske holdninger og handlinger i selskapet?
  • Har Kragerø Fjordbåtselskap IKS lagt til rette for at ansatte i selskapet kan varsle om kritikkverdige forhold i samsvar med lovkravene?

Kontrollutvalgene vil behandle rapporten 29. oktober 2018.

Du kan lese rapporten her: 415007 Kragerø fjordbåtselskap IKS