Hjem Selskapskontroll 2018 Eierskapskontroll – styrevalgprosesser – Bamble kommune

Eierskapskontroll – styrevalgprosesser – Bamble kommune

rapporten er bestilt av kontrollutvalget i Bamble kommune, som har bedt om svar på følgende problemstillinger:

  • I hvilken grad er kommunens føringer for valg av styremedlemmer, styresammensetning og styreevaluering i samsvar med gjeldende krav og anbefalinger for god eierstyring?
  • I hvilken grad er valg av styremedlemmer, styresammensetning og styreevaluering i tråd med kommunens føringer, gjeldende krav og anbefalinger?

Rapporten behandles av kontrollutvalget 3. desember 2018.

Du kan lese rapporten her: 414004 Eierskapskontroll – styrevalgprosesser