Hjem Rapporter 2018 Eldreomsorg – avvikshåndtering – Skien kommune

Eldreomsorg – avvikshåndtering – Skien kommune

Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i sak 06/18.

Vi har undersøkt følgende problemstillinger:

  • I hvilken grad arbeider Skien kommune systematisk med risikovurderinger og avvikshåndtering i eldreomsorgen?
  • I hvilken grad har kommunen tiltak for å gjøre bruk av erfaringer fra brukere og pårørende innenfor eldreomsorg?

Rapporten blir behandlet av kontrollutvalget i Skien 30. november 2018.

 

Du kan lese rapporten her: TKR-rapport – Eldreomsorg – avvikshandtering – Skien kommune