Hjem Rapporter 2018 Helsestasjon og skolehelsetjeneste for ungdom – Skien kommune

Helsestasjon og skolehelsetjeneste for ungdom – Skien kommune

Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Skien i sak 39/18.

Vi har undersøkt følgende problemstillinger:

  • I hvilken grad arbeider skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom systematisk med kvalitetsforbedring?
  • Har skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom samarbeidsrutiner i tråd med de krav som er satt?
  • I hvilken grad gir skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom et lett tilgjengelig lavterskeltilbud for ungdom i kommunen?
  • I hvilken grad gjennomfører skolehelsetjenesten helsesamtaler på 8. trinn?

Rapporten blir behandlet av kontrollutvalget i Skien 30. november 2018.

Du kan lese rapporten her: TKR rapport Helsestasjon og skolehelsetjeneste for ungdom Skien kommune