Hjem Rapporter 2018 VA-utbygging i Tuddal – Hjartdal kommune

VA-utbygging i Tuddal – Hjartdal kommune

Vi har undersøkt følgjande problemstilling:

I kva grad har saksutgreiingane til kommunestyret om va-utbygginga i Tuddal vore forsvarlege når det gjeld

  • prosjektkostnad
  • kva konsekvensar utbygginga har for avgiftsnivået for innbyggarar og hytteeigarar
  • anslag på framtidige abonnentar

Rapporten blir handsama av kontrollutvalet i Hjartdal kommune 14. desember 2018.

Du kan lese rapporten her: TKR-rapport VA-utbygging i Tuddal Hjartdal kommune