Hjem Nyheter fra TKR Bypakke Grenland

Bypakke Grenland

Rapporten er bestilt av kontrollutvalgene i Telemark fylkeskommune, Skien, Porsgrunn og Siljan. Vi har undersøkt følgende problemstillinger:

• I hvilken grad er samarbeidet i Bypakke Grenland organisert og styrt i tråd med lovkrav og anbefalt praksis?

• I hvilken grad har rådmannen tilfredsstillende kontroll med kommunens/fylkeskommunens ansvar og oppgaver i arbeidet med Bypakke Grenland?

• I hvilken grad har Telemark fylkeskommune sikret tilfredsstillende kostnadsoppfølging i bypakkeprosjekt nr. 2 fv. 32 Gimlevegen-Augestadvegen (Lilleelvprosjektet)?

• I hvilken grad har Bypakke Grenland sikret tilfredsstillende kostnadsoppfølging med dette prosjektet?

Telemark fylkeskommune v/ kontrollutvalget har i tillegg bedt om en undersøkelse av årsaker til kostnadsoverskridelser i forbindelse med byggingen av Lillleelvkrysset. Denne undersøkelsen er ikke gjennomført ennå, og kommer i en egen rapport.

Rapporten om bypakka blir behandlet av kontrollutvalgene 24. januar 2019.

 

Du kan lese rapporten her: TKR-rapport nr. 750 017 Bypakke Grenland fase 1