Hjem Eierskapskontroll 2019 Eierskapskontroll – Siljan kommune

Eierskapskontroll – Siljan kommune

Kontrollen er bestilt av kontrollutvalget i Siljan kommune. I kontrollen har vi undersøkt om Siljan kommune har lagt til rette for god eierstyring av sine selskaper gjennom folkevalgtopplæring, tiltak for å sikre habilitet, og gjennom forutsigbare prosesser for informasjon til og avklaring av eiersaker med politisk nivå.

Du kan lese rapporten her: 411003 Eierskapskontroll Siljan kommune