Hjem Eierskapskontroll 2019 Eigarskapskontroll – Tokke kommune

Eigarskapskontroll – Tokke kommune

Eigarskapskontrollen er bestilt av kontrollutvalet i Tokke kommune. Vi har undersøkt om kommunen har lagt til rette for god eigarstyring. Rapporten blir handsama av kontrollutvalet 5. mars 2019.

 

Du kan lese rapporten her:  Tkr-rapport om eigarskap i Tokke kommune