Hjem Nyheter fra TKR Barneverntjenesten i Kragerø

Barneverntjenesten i Kragerø

Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Kragerø, og handler om følgende problemstillinger:

  • I hvilken grad har barneverntjenesten en forsvarlig organisering av tjenestene?
  • I hvilken grad samarbeider barneverntjenesten systematisk med andre kommunale instanser?
  • I hvilken grad håndterer barneverntjenesten meldinger i samsvar med barnevernloven?
  • I hvilken grad håndterer barneverntjenesten undersøkelser i samsvar med barnevernloven?

 

Rapporten blir behandlet av kontrollutvalget i Kragerø 18. mars 2019. Du kan lese rapporten her:

TKR-rapport Barneverntjenesten i Kragerø