Hjem Eierskapskontroll 2019 Renovasjon og feiing i Vest-Telemark

Renovasjon og feiing i Vest-Telemark

Denne forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalgene i Vinje, Tokke, Kviteseid, Seljord og Fyresdal. Vi har undersøkt om de lokale forskriftene for renovasjon og feiing er i samsvar med hjemmelsgrunnlaget. Videre har vi undersøkt om reglene om selvkost for renovasjonstjenestene er ivaretatt, og om gebyrberegningen er i samsvar med regelverket. Rapporten ble lagt fram for kontrollutvalgene 2. april 2019.

 

Du kan lese rapporten her: TKR-rapport 750 018 Renovasjon og feiing i Vest-Telemark