Hjem Rapporter 2019 Byggesaksbehandling i Porsgrunn

Byggesaksbehandling i Porsgrunn

På oppdrag fra kontrollutvalget i Porsgrunn har vi undersøkt følgende problemstillinger:

  • I hvilken grad har Porsgrunn kommune tiltak for å sikre riktig behandling av byggesaker?
  • I hvilken grad har Porsgrunn kommune iverksatt korrupsjonsforebyggende tiltak for byggesaksbehandlingen?

Forvaltningsrevisjonen viser at kommunen har mange tiltak som kan bidra til å sikre riktig behandling av byggesaker, og at kommunen har iverksatt flere korrupsjonsforebyggende tiltak. Enkelte av tiltakene er ikke fulgt godt nok opp.

Du kan lese rapporten her: TKR-rapport 705039 Byggesaksbehandling Porsgrunn kommune.

Kontrollutvalget behandler rapporten 11. juni 2019.