Hjem Rapporter 2019 Byggesaksbehandling – Bamble kommune

Byggesaksbehandling – Bamble kommune

i denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt:

  • I hvilken grad har Bamble kommune tiltak for å sikre riktig behandling av byggesaker?
  • I hvilken grad har Bamble kommune iverksatt korrupsjonsforebyggende tiltak for byggesaksbehandlingen?

Rapporten er bestilt av kontrollutvalget i Bamble kommune, og rapporten skal behandles der 17. juni 2019.

 

Du kan lese rapporten her: TKR-rapport 714026 Byggesaksbehandling Bamble kommune