Hjem Eierskapskontroll 2019 Selskapskontroll – IRMAT AS – etablering på Brenna m.m.

Selskapskontroll – IRMAT AS – etablering på Brenna m.m.

Rapporten er bestilt av kommunestyret i Bø, og handsamar fleire spørsmål knytt til styring av selskapet og avfallsverksemda, samt etableringa av gjenvinningsstasjon på Brenna. Rapporten blir handsama av kommunestyret 17. juni 2019.

 

Du kan lesse rapporten her: 421007 IRMAT II – etablering Brenna m.m