Hjem Rapporter 2019 Hjemmetjenesten i Larvik – risikovurdering og avvikshåndtering

Hjemmetjenesten i Larvik – risikovurdering og avvikshåndtering

Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Larvik kommune i sak 56/18. Vi har undersøkt kommunens ressursbruk, om kommunen arbeider systematisk med risikovurderinger og avvikshåndtering, og om kommunen gjør bruk av erfaringer fra brukere i arbeidet med å tilrettelegge og forbedre tjenesten.

Rapporten blir behandlet av kontrollutvalget i Larvik 18. juni 2019.

Du kan lese rapporten her: TKR-rapport – Hjemmetjenesten – Larvik kommune