Hjem Rapporter 2019 Planarbeid – Larvik kommune

Planarbeid – Larvik kommune

Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Larvik kommune i sak 63/18.

Vi har undersøkt følgende problemstillinger:

  • I hvilken grad har Larvik kommune vurdert kommunens planbehov?
  • I hvilken grad sikrer Larvik kommune forsvarlig saksbehandling av detaljerte reguleringsplaner1?
  • I hvilken grad har Larvik kommune tiltak for å redusere risikoen for korrupsjon i behandlingen av plansaker?

Rapporten behandles av kontrollutvalget 3. september 2019.

 

Du kan lese rapporten her: TKR-rapport nr. 712 004 Planarbeid – Larvik kommune