Hjem Rapporter 2019 Byggesaksbehandling – Notodden

Byggesaksbehandling – Notodden

Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Notodden kommune.

Vi har undersøkt følgende problemstillinger:

  • I hvilken grad har kommunen tiltak for å sikre forsvarlig saksbehandling av byggesaker?
  • I hvilken grad har kommunen iverksatt korrupsjonsforebyggende tiltak i behandlingen av byggesaker?

Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget 4. september 2019.

Du kan lese rapporten her: Rapport 707024 Byggesaksbehandling Notodden kommune