Hjem Eierskapskontroll 2019 Eigarskap – styreval – Vinje kommune

Eigarskap – styreval – Vinje kommune

Eigarskapkontrollen er bestilt av kontrollutvalet i Vinje kommune sak 9/18.

Kontrollutvalet har bedt om svar på følgjande problemstillingar:

 

  • I kva grad er kommunen sine føringar for val av styremedlemmer, styreevaluering, styresamansetjing og kompetanse i samsvar med gjeldande tilrådingar for god eigarstyring?
  • I kva grad er føringane formidla og gjennomført?

 

Rapporten blir handsama av kontrollutvalet 2. oktober 2019.

Du kan lese rapporten her: TKR-rapport 434006 om eigarstyring -Vinje kommune