Kragerø Energi

Selskapskontrollen er bestilt av kontrollutvalget i Kragerø kommune i sak 2/19. Kontrollutvalget har særlig framhevet spørsmålet om styresammensetning i konsern, jf. sak 30/19. Vi har undersøkt om konsernet Kragerø Energi styres i samsvar med Kragerø kommunes vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring, avgrenset til følgende tema:

  • Selskapenes vedtekter
  • Generalforsamlinger, styrevalgprosesser og styresammensetning
  • Om konsernet har tiltak for å ivareta samfunnsansvar
  • Om avvik etter NVE-tilsyn er lukket
  • Om beslutninger om utbytte er i samsvar med aksjelov og eierstrategi

Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget i Kragerø kommune 2. september 2019.

 

Du kan lese rapporten her: 415008 Kragerø Energi – selskapskontroll