Hjem Rapporter 2019 Skjenkekontroll – Skien kommune

Skjenkekontroll – Skien kommune

Rapporten er bestilt av rådmannen i Skien kommune. Kontrollutvalget sluttet seg til bestillingen. Vi har undersøkt følgende problemstillinger:

 

  • I hvilken grad gjennomfører kommunen et tilstrekkelig antall skjenkekontroller?
  • Hva er omfang og utfall av klager kommunen har hatt på skjenkeområdet siden 2016?
  • Sikrer Skien kommune forsvarlig saksbehandling av vedtak knyttet til skjenkekontroll?
  • Har kommunens skjenkekontrollører tilstrekkelig kompetanse og for å utføre jobben?
  • I hvilken grad er skjenkekontrollørenes oppgaveutførelse tilfredsstillende?
  • Hvordan vurderer andre offentlige instanser samarbeidet med Skien kommune i kommunens kontrollarbeid?

TKR ble også bedt om å vurdere fagområdets faglige og organisatoriske forankring, med evt. forslag til tiltak, kompetanse og ressurser.

Rapporten skal behandles av kontrollutvalget 13. september 2019.

Du kan lese rapporten her: TKR-rapport – Undersøkelse av skjenkesaker – Skien kommune