Hjem Nyheter fra TKR Informasjonssikkerhet i Skien

Informasjonssikkerhet i Skien

Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Skien kommune i sak 3/19, i samsvar med kommunens plan for forvaltningsrevisjon. Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget 13. september 2019.

Rapporten handler om følgende problemstillinger: 

  • I hvilken grad har Skien kommune etablert tiltak for å ivareta kravene i personopplysningsloven?
  • Har de undersøkte enhetene ivaretatt relevante krav i personopplysningsloven?

Du kan lese rapporten her: 706054 – Informasjonssikkerhet – Skien kommune