Hjem Nyheter fra TKR Arkiv og dokumenthandtering i Seljord

Arkiv og dokumenthandtering i Seljord

Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalet i Seljord kommune 5. desember 2018 i sak 28/18. Vi har undersøkt følgjande problemstillingar:

  • I kva grad sikrar kommunen rett handtering av dokument og rett bruk av sakshandsamingssystem?
  • I kva grad legg kommunen til rette for og handterer krav om innsyn i tråd med regelverket?

Rapporten er handsama av kontrollutvalet 4. desember 2019.

Du kan lese rapporten her: TKR-rapport-Arkiv og dokumenthandtering-Seljord kommune