Hjem Rapporter 2019 Eiendomsforvaltning i Porsgrunn

Eiendomsforvaltning i Porsgrunn

Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Porsgrunn kommune i sak 24/18.

Vi har undersøkt følgende problemstillinger:

  • Har Porsgrunn kommune overordnede politisk bestemte mål og et rasjonelt system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen? 
  • Har kommunen et verdibevarende vedlikehold av bygningene sine?

Rapporten blir behandlet av kontrollutvalget i Porsgrunn 10. desember 2019.

 

Du kan lese rapporten her: TKR-rapport nr. 705 038 Eiendomsforvaltning