Hjem Nyheter fra TKR

  Nyheter fra TKR

 1. Larvik Havn KF

  Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Larvik. Vi har undersøkt følgende problemstilling: Har Larvik Havn opptrådt i samsvar med fullmakter og føringer som kommunestyret har gitt? Vi har undersøkt om foretaket har opptrådt i samsvar med relevante vedtak/regelverk når det gjelder sakene om bygging på Sika-tomta, støymåling og kontrakt om drift av containerterminal....

  les mer

 2. IRMAT AS – eierskap, styring og formål

  Selskapskontroll av renovasjonsselskapet IRMAT AS. Rapporten handler blant annet om eierskapsutøvelse, selskapets virksomhet, selvkost og etableringen av en gjenvinningsstasjon på Brenna.

  les mer

 3. Nyhetsbrev fra BTV kommunerevisjon

  I samarbeid med kommunerevisjonene i Buskerud og Vestfold utgir Telemark kommunerevisjon et nyhetsbrev ca tre ganger årlig. Du kan lese vårt siste nyhetsbrev her: Nyhetsbrev juni 2018

  les mer