Hjem Nyheter fra TKR

  Nyheter fra TKR

 1. Bypakke Grenland

  Rapporten er bestilt av kontrollutvalgene i Telemark fylkeskommune, Skien, Porsgrunn og Siljan. Vi har undersøkt følgende problemstillinger: • I hvilken grad er samarbeidet i Bypakke Grenland organisert og styrt i tråd med lovkrav og anbefalt praksis? • I hvilken grad har rådmannen tilfredsstillende kontroll med kommunens/fylkeskommunens ansvar og oppgaver i...

  les mer

 2. VA-utbygging i Tuddal – Hjartdal kommune

  Vi har undersøkt følgjande problemstilling: I kva grad har saksutgreiingane til kommunestyret om va-utbygginga i Tuddal vore forsvarlege når det gjeld prosjektkostnad kva konsekvensar utbygginga har for avgiftsnivået for innbyggarar og hytteeigarar anslag på framtidige abonnentar Rapporten blir handsama av kontrollutvalet i Hjartdal kommune 14. desember 2018. Du kan lese...

  les mer

 3. Eldreomsorg – avvikshåndtering – Skien kommune

  Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i sak 06/18. Vi har undersøkt følgende problemstillinger: I hvilken grad arbeider Skien kommune systematisk med risikovurderinger og avvikshåndtering i eldreomsorgen? I hvilken grad har kommunen tiltak for å gjøre bruk av erfaringer fra brukere og pårørende innenfor eldreomsorg? Rapporten blir behandlet av kontrollutvalget i...

  les mer

 4. Helsestasjon og skolehelsetjeneste for ungdom – Skien kommune

  Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Skien i sak 39/18. Vi har undersøkt følgende problemstillinger: I hvilken grad arbeider skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom systematisk med kvalitetsforbedring? Har skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom samarbeidsrutiner i tråd med de krav som er satt? I hvilken grad gir skolehelsetjenesten og helsestasjon for...

  les mer

 5. Larvik Havn KF

  Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Larvik. Vi har undersøkt følgende problemstilling: Har Larvik Havn opptrådt i samsvar med fullmakter og føringer som kommunestyret har gitt? Vi har undersøkt om foretaket har opptrådt i samsvar med relevante vedtak/regelverk når det gjelder sakene om bygging på Sika-tomta, støymåling og kontrakt om drift av containerterminal....

  les mer