Hjem Rapporter 2018

    Rapporter 2018

  1. Larvik Havn KF

    Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Larvik. Vi har undersøkt følgende problemstilling: Har Larvik Havn opptrådt i samsvar med fullmakter og føringer som kommunestyret har gitt? Vi har undersøkt om foretaket har opptrådt i samsvar med relevante vedtak/regelverk når det gjelder sakene om bygging på Sika-tomta, støymåling og kontrakt om drift av containerterminal....

    les mer