Hjem Rapporter 2019

  Rapporter 2019

 1. Hjemmetjenesten i Larvik – risikovurdering og avvikshåndtering

  Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Larvik kommune i sak 56/18. Vi har undersøkt kommunens ressursbruk, om kommunen arbeider systematisk med risikovurderinger og avvikshåndtering, og om kommunen gjør bruk av erfaringer fra brukere i arbeidet med å tilrettelegge og forbedre tjenesten. Rapporten blir behandlet av kontrollutvalget i Larvik 18. juni...

  les mer

 2. Byggesaksbehandling – Bamble kommune

  i denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt: I hvilken grad har Bamble kommune tiltak for å sikre riktig behandling av byggesaker? I hvilken grad har Bamble kommune iverksatt korrupsjonsforebyggende tiltak for byggesaksbehandlingen? Rapporten er bestilt av kontrollutvalget i Bamble kommune, og rapporten skal behandles der 17. juni 2019.   Du kan...

  les mer

 3. Byggesaksbehandling i Porsgrunn

  På oppdrag fra kontrollutvalget i Porsgrunn har vi undersøkt følgende problemstillinger: I hvilken grad har Porsgrunn kommune tiltak for å sikre riktig behandling av byggesaker? I hvilken grad har Porsgrunn kommune iverksatt korrupsjonsforebyggende tiltak for byggesaksbehandlingen? Forvaltningsrevisjonen viser at kommunen har mange tiltak som kan bidra til å sikre riktig behandling...

  les mer

 4. Saksforberedelse – Duestien barnehage – Skien kommune

  Rapporten er bestilt av kontrollutvalget i Skien på vegne av bystyret. Vi har undersøkt saksutredning og dokumentflyt i forbindelse med bystyrets vedtak om bygging av barnehage. Rapporten behandles av kontrollutvalget 7. juni 2019.   Du kan lese rapporten her: TKR-rapport nr 706 055 – saksbehandling av Duestien barnehage – Skien...

  les mer

 5. Renovasjon og feiing i Vest-Telemark

  Denne forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalgene i Vinje, Tokke, Kviteseid, Seljord og Fyresdal. Vi har undersøkt om de lokale forskriftene for renovasjon og feiing er i samsvar med hjemmelsgrunnlaget. Videre har vi undersøkt om reglene om selvkost for renovasjonstjenestene er ivaretatt, og om gebyrberegningen er i samsvar med regelverket. Rapporten...

  les mer

 6. Anskaffingar – Tokke kommune

  Forvaltningsrevisjon av korleis Tokke kommune handterar offentlege innkjøp. Rapporten er bestilt av kontrollutvalet i Tokke kommune, og blir handsama av utvalet 5. mars 2019. Du kan lese rapporten her: 733 019 Anskaffingar i Tokke

  les mer

 7. Bypakke Grenland

  Rapporten er bestilt av kontrollutvalgene i Telemark fylkeskommune, Skien, Porsgrunn og Siljan. Vi har undersøkt følgende problemstillinger: • I hvilken grad er samarbeidet i Bypakke Grenland organisert og styrt i tråd med lovkrav og anbefalt praksis? • I hvilken grad har rådmannen tilfredsstillende kontroll med kommunens/fylkeskommunens ansvar og oppgaver i...

  les mer