Hjem Rapporter 2019

  Rapporter 2019

 1. Saksforberedelse – Duestien barnehage – Skien kommune

  Rapporten er bestilt av kontrollutvalget i Skien på vegne av bystyret. Vi har undersøkt saksutredning og dokumentflyt i forbindelse med bystyrets vedtak om bygging av barnehage. Rapporten behandles av kontrollutvalget 7. juni 2019.   Du kan lese rapporten her: TKR-rapport nr 706 055 – saksbehandling av Duestien barnehage – Skien...

  les mer

 2. Renovasjon og feiing i Vest-Telemark

  Denne forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalgene i Vinje, Tokke, Kviteseid, Seljord og Fyresdal. Vi har undersøkt om de lokale forskriftene for renovasjon og feiing er i samsvar med hjemmelsgrunnlaget. Videre har vi undersøkt om reglene om selvkost for renovasjonstjenestene er ivaretatt, og om gebyrberegningen er i samsvar med regelverket. Rapporten...

  les mer

 3. Barneverntjenesten i Kragerø

  Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Kragerø, og handler om følgende problemstillinger: I hvilken grad har barneverntjenesten en forsvarlig organisering av tjenestene? I hvilken grad samarbeider barneverntjenesten systematisk med andre kommunale instanser? I hvilken grad håndterer barneverntjenesten meldinger i samsvar med barnevernloven? I hvilken grad håndterer barneverntjenesten undersøkelser i samsvar med...

  les mer

 4. Anskaffingar – Tokke kommune

  Forvaltningsrevisjon av korleis Tokke kommune handterar offentlege innkjøp. Rapporten er bestilt av kontrollutvalet i Tokke kommune, og blir handsama av utvalet 5. mars 2019. Du kan lese rapporten her: 733 019 Anskaffingar i Tokke

  les mer

 5. Bypakke Grenland

  Rapporten er bestilt av kontrollutvalgene i Telemark fylkeskommune, Skien, Porsgrunn og Siljan. Vi har undersøkt følgende problemstillinger: • I hvilken grad er samarbeidet i Bypakke Grenland organisert og styrt i tråd med lovkrav og anbefalt praksis? • I hvilken grad har rådmannen tilfredsstillende kontroll med kommunens/fylkeskommunens ansvar og oppgaver i...

  les mer