Hjem Rapporter

    Rapporter

  1. Barneverntjenesten i Kragerø

    Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Kragerø, og handler om følgende problemstillinger: I hvilken grad har barneverntjenesten en forsvarlig organisering av tjenestene? I hvilken grad samarbeider barneverntjenesten systematisk med andre kommunale instanser? I hvilken grad håndterer barneverntjenesten meldinger i samsvar med barnevernloven? I hvilken grad håndterer barneverntjenesten undersøkelser i samsvar med...

    les mer