Hjem Rapporter Eldre rapporter

  Eldre rapporter

 1. Omgjøring av institusjonsplasser til omsorgsboliger – Bamble kommune

  Formålet med prosjektet er å undersøke hvilke følger det har hatt for beboerne og for kommunen at institusjonsplasser ved Vest-Bamble aldershjem fra 01.01.06 ble omgjort til omsorgsboliger. Omgjøringen (avhjemlingen) er ett av flere innsparingstiltak som er gjennomført i kommunen. Rapporten er datert 17. januar 2007 Omgjøring av institusjonsplasser til omsorgsboliger...

  les mer

 2. Bruk av konsulenttjenester – Porsgrunn kommune

  Formålet med prosjektet er å analysere kommunens bruk av konsulenttjenester fordi det er viktig å sette fokus på om lov og regelverk følges ved kjøp av konsulenttjenester. Rapporten er datert 15. januar 2007 Bruk av konsulenttjenester – Porsgrunn kommune 633,17 kB

  les mer

 3. Bruk av konsulenttjenester i Drangedal kommune

  Formålet med prosjektet er å analysere kommunens bruk av konsulenttjenester. Ifølge vedtatt plan skal prosjektet vinkles mot om det kjøpes konsulenttjenester på områder hvor kommunens ansatte kunne utført tjenesten. Revisjonen mener at det er viktig å sette fokus på om lov og regelverk følges ved kjøp av konsulenttjenester. Rapporten er...

  les mer

 4. Bruk av konsulenttjenester – Skien kommune

  Formålet med prosjektet er å analysere kommunens bruk av konsulenttjenester. Revisjonen har satt fokus på om lov og regelverk følges ved kjøp av konsulenttjenester. Rapporten er datert 20. mars 2007 Bruk av konsulenttjenester -Skien kommune 1,50 MB

  les mer

 5. Bruk av nærings-/ kraftfond 2000-2006 i Fyresdal kommune

  Formålet med prosjektet har vært å undersøke hva nærings-/ kraftfond i kommunen har vært brukt til i åra 2000 – 2006, om tildeling av midler fra næringsfondet er gjort i samsvar med retningslinjene og hva kommunen har oppnådd ved bruk av nærings-/kraftfond. Rapporten er datert 23. april 2007 Bruk av...

  les mer

 6. Dokumentoffentlighet i Bamble kommune

  Formålet med rapporten er å undersøke om kommunens rutiner og praksis vedrørende dokumentoffentlighet er i samsvar med gjeldende regelverk. Rapporten er datert 3.mai 2007 Dokumentoffentlighet – Bamble kommune 446,06 kB

  les mer

 7. Bygging av Sauherad Bygdeheim

  Formålet med rapporten er å følge byggingen av ny sjukeheim i kommunen. Denne rapporten er første delen i oppfølgingen av byggeprosjektet og omfatter planleggings- og prosjekteringsfasen. Rapporten er datert 8. mai 2007 Bygging av Sauherad Bygdeheim 281,93 kB

  les mer

 8. Byggeprosjekt – delrapport 3 – Skien Fritidspark

  Formålet med delrapport 3 har vært å følge opp de undersøkelser som er gjort om lønns- og arbeidsvilkårene for de portugisiske arbeiderne og foreta nærmere undersøkelser om framdriften og den økonomiske utviklingen i prosjektet. Rapporten er datert 23. mai 2007 Byggeprosjekt – delrapport 3 – Skien Fritidspark 90,83 kB

  les mer

 9. Byggeprosjekt – delrapport 3 – Ny videregående skole Moflata

  Formålet med delrapport 3 har vært å følge opp de undersøkelser som er gjort om lønns- og arbeidsvilkårene for de portugisiske arbeiderne og foreta nærmere undersøkelser om framdriften og den økonomiske utviklingen i prosjektet. Rapporten er datert 24. mai 2007 Byggeprosjekt – delrapport 3 – Ny v[1].g.s Moflata 192,30 kB

  les mer