Rapporter 2007

 1. Berekning av sjølvkost for kommunale betalingstenester i Tokke kommune

    Formålet med prosjektet er å undersøke om kommunen har beregnet selvkost slik loven krever, og om gebyr for tjenester som har selvkost som øverste grense er innenfor de grenser loven setter. Rapporten er datert 07.09.2007 Berekning av sjolvkost for kommunale betalingstenester – Tokke kommune

  les mer

 2. Kommunal eigedomsforvaltning i Vinje kommune

  Målet med prosjektet er å medverke til ei mest mogleg kostnadseffektiv og formålstenleg eigedomsdrift. Rapporten er datert 13. september 2007 Kommunal eigedomsforvaltning – Vinje kommune – rapport 1.017,84 kB

  les mer

 3. Omgjøring av institusjonsplasser til omsorgsboliger – Bamble kommune

  Formålet med prosjektet er å undersøke hvilke følger det har hatt for beboerne og for kommunen at institusjonsplasser ved Vest-Bamble aldershjem fra 01.01.06 ble omgjort til omsorgsboliger. Omgjøringen (avhjemlingen) er ett av flere innsparingstiltak som er gjennomført i kommunen. Rapporten er datert 17. januar 2007 Omgjøring av institusjonsplasser til omsorgsboliger...

  les mer

 4. Bruk av konsulenttjenester – Porsgrunn kommune

  Formålet med prosjektet er å analysere kommunens bruk av konsulenttjenester fordi det er viktig å sette fokus på om lov og regelverk følges ved kjøp av konsulenttjenester. Rapporten er datert 15. januar 2007 Bruk av konsulenttjenester – Porsgrunn kommune 633,17 kB

  les mer

 5. Bruk av konsulenttjenester i Drangedal kommune

  Formålet med prosjektet er å analysere kommunens bruk av konsulenttjenester. Ifølge vedtatt plan skal prosjektet vinkles mot om det kjøpes konsulenttjenester på områder hvor kommunens ansatte kunne utført tjenesten. Revisjonen mener at det er viktig å sette fokus på om lov og regelverk følges ved kjøp av konsulenttjenester. Rapporten er...

  les mer

 6. Bruk av konsulenttjenester – Skien kommune

  Formålet med prosjektet er å analysere kommunens bruk av konsulenttjenester. Revisjonen har satt fokus på om lov og regelverk følges ved kjøp av konsulenttjenester. Rapporten er datert 20. mars 2007 Bruk av konsulenttjenester -Skien kommune 1,50 MB

  les mer

 7. Bruk av nærings-/ kraftfond 2000-2006 i Fyresdal kommune

  Formålet med prosjektet har vært å undersøke hva nærings-/ kraftfond i kommunen har vært brukt til i åra 2000 – 2006, om tildeling av midler fra næringsfondet er gjort i samsvar med retningslinjene og hva kommunen har oppnådd ved bruk av nærings-/kraftfond. Rapporten er datert 23. april 2007 Bruk av...

  les mer

 8. Dokumentoffentlighet i Bamble kommune

  Formålet med rapporten er å undersøke om kommunens rutiner og praksis vedrørende dokumentoffentlighet er i samsvar med gjeldende regelverk. Rapporten er datert 3.mai 2007 Dokumentoffentlighet – Bamble kommune 446,06 kB

  les mer