Rapporter 2007

 1. Bygging av Sauherad Bygdeheim

  Formålet med rapporten er å følge byggingen av ny sjukeheim i kommunen. Denne rapporten er første delen i oppfølgingen av byggeprosjektet og omfatter planleggings- og prosjekteringsfasen. Rapporten er datert 8. mai 2007 Bygging av Sauherad Bygdeheim 281,93 kB

  les mer

 2. Byggeprosjekt – delrapport 3 – Skien Fritidspark

  Formålet med delrapport 3 har vært å følge opp de undersøkelser som er gjort om lønns- og arbeidsvilkårene for de portugisiske arbeiderne og foreta nærmere undersøkelser om framdriften og den økonomiske utviklingen i prosjektet. Rapporten er datert 23. mai 2007 Byggeprosjekt – delrapport 3 – Skien Fritidspark 90,83 kB

  les mer

 3. Byggeprosjekt – delrapport 3 – Ny videregående skole Moflata

  Formålet med delrapport 3 har vært å følge opp de undersøkelser som er gjort om lønns- og arbeidsvilkårene for de portugisiske arbeiderne og foreta nærmere undersøkelser om framdriften og den økonomiske utviklingen i prosjektet. Rapporten er datert 24. mai 2007 Byggeprosjekt – delrapport 3 – Ny v[1].g.s Moflata 192,30 kB

  les mer

 4. Disponering av kommunale boliger – Skien kommune

  Formålet med prosjektet er å undersøke om organisering, ansvarsdeling, rutiner eller andre særskilte forhold medvirker til at kommunalt disponerte boliger står tomme. Rapporten er datert 11. januar 2007 Disponering av kommunale boliger – Skien kommune 493,61 kB

  les mer