Rapporter 2008

 1. Kvalitet i pleie og omsorgstjenestene – Skien kommune

  Formålet med prosjektet er å undersøke om kvaliteten i hjemmetjeneste eller institusjon er i samsvar med gjeldende lov og forskrift. Rapporten er datert 26. november 2008. Kvalitet i pleie og omsorgstjenesten – Skien kommune 1,61 MB

  les mer

 2. Saksbehandling og oppfølging av vedtak i Drangedal kommune

  Formålet med prosjektet har vært å gi svar på om vedtak blir iverksatt innenfor det tidsrom kommunestyret har bestemt, og om kommunestyret blir orientert i de tilfeller det skjer avvik i gjennomføringen av vedtak. Rapporten er datert 22. mai 2008 Sluttrapport Drangedal kommune 94,03 kB

  les mer

 3. Vedtakskontroll i Larvik kommune

  Formålet med prosjektet har vært å gi svar på om vedtak blir iverksatt innenfor det tidsrom kommunestyret har bestemt, og om kommunestyret blir orientert i de tilfeller det skjer avvik i gjennomføringen av vedtak. Rapporten er datert 22. mai 2008 Sluttrapport Larvik Kommune 387,09 kB

  les mer

 4. Oppfølging av vedtak i Tinn kommune

  Formålet med prosjektet er å undersøke om kommunen har rutiner for oppfølging av vedtak og om de politiske vedtak er iverksatt. Rapporten er datert 22. mai 2008 Sluttrapport Tinn kommune 109,06 kB

  les mer

 5. Etiske retningslinjer i Nome kommune

  Formål med prosjektet er å undersøke om de ansatte i kommunen kjenner til kommunens etiske retningslinjer og om de følges og fungerer i samsvar med allment aksepterte forutsetninger. Rapporten er datert 25. april 2008 Sluttrapport 10,66 MB

  les mer

 6. Bygging og rehabilitering av Kragerø barne- og ungdomsskole – delrapport 1

  Formålet med forvaltningsrevisjonsprosjektet har vært å undersøke om byggeprosjektet ble gjennomført i samsvar med reglene om offentlige anskaffelser, kommunestyret forutsetninger og innenfor vedtatt økonomisk ramme. Delrapport 1 beskriver saksutredningen, avtaleinngåelse og systemene for økonomisk styring og rapportering. Rapporten er datert 3. november 2008. Ombygging av Kragerø barne- og ungdomsskole 466,92 kB

  les mer

 7. Evaluering av næringsplanen – Seljord kommune

  Formålet med prosjektet var å evaluere næringsplanen i kommunen. Rapporten skal være en del av grunnlaget for kommunens arbeid med å revidere næringsplanen. Rapporten er datert 31. oktober 2008. Evaluering av næringsplan – Seljord 143,92 kB

  les mer

 8. Næringsarbeid – Hjartdal kommune

  Formålet med prosjektet var å undersøke hva de næringsdrivende i kommunen mener om næringsarbeidet til kommunen. Rapporten er datert 12. november 2008. Næringsarbeid – Hjartdal kommune 1,02 MB

  les mer