Rapporter 2008

 1. Evaluering av ny organisasjonsmodell i Telemark fylkeskommune

  Ny organisasjonsmodell i sentraladministrasjonen i Telemark fylkeskommune ble gjennomført i 2006. Formålet med prosjektet var å evaluere den nye organisasjonsmodellen. Rapporten er datert 25. september 2008 Sluttrapport Telemark fylkeskommune 207,16 kB

  les mer

 2. Forholdet mellom kommunen og boligstiftelsen i Porsgrunn kommune

  Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet undersøker og beskriver kommunens rolle overfor boligstiftelsen. Formålet er å undersøke om kommunen håndterer saker knyttet til stiftelsen i samsvar med den organisasjonsformen som er valgt, eventuelt om det er nødvendig med tilpasninger for å sikre at kommunens forvaltning knyttet til stiftelsen er hensiktsmessig og lovlig. Rapporten er...

  les mer

 3. IT-sikkerhet i Kviteseid kommune

  Prosjektet har undersøkt om kommunen har etablert tilfredstillande IT-sikkerheit, ved at informasjonen er sikra konfidensialitet, integritet og tilgjengelegheit? Problemstillingane er basert på NS-ISO/IEC 17799 (Informasjonsteknologi: administrasjon av informasjonssikkerhet) og er ein standard fastsett av Norges Standardiseringsforbund. Rapporten er datert 4.3.2008 IT-sikkerheit 836,20 kB

  les mer

 4. Sosialtjenesten i Bamble kommune

  Formålet med prosjektet er å presentere mulige årsaker til at kommunen har høye utgifter til økonomisk sosialhjelp og eventuelt bidra til bedre utnyttelse av ressursene. Rapporten er datert 28. februar 2008 Sosialtjenesten i Bamble kommune 641,45 kB

  les mer

 5. Bygging av bygdeheim i Sauherad kommune – delrapport 2

  Formålet med forvaltningsrevisjonsprosjektet har vært å undersøke om byggeprosjektet ble gjennomført i samsvar med kommunestyret forutsetninger og innenfor vedtatt økonomisk ramme. Delrapport 1 beskriver saksutredningen, avtaleinngåelse og systemene for økonomisk styring og rapportering. Delrapport 2 omhandler byggefasen og anskaffelse av inventar og utstyr. Rapportene er datert 13.03.2008. Sauherad bygdeheim del...

  les mer

 6. Budsjettering og økonomirapportering i Telemark fylkeskommune

  Formålet med prosjektet var å undersøke om fylkeskommunens årsbudsjett blir presentert i samsvar med regelverket, og å se på om rutinene for rapportering på økonomi er hensiktsmessige og i samsvar med regelverket. Rapporten er datert 13. mars 2008 Budsjettering og økonomirapportering i Telemark fylkeskommune 835,96 kB

  les mer