Hjem Rapporter Rapporter 2011

    Rapporter 2011

  1. Gjennomføringsevne i teknisk enhet – Tinn kommune

    Kontrollutvalget ønsket å se nærmere på hva som er årsaken til at flere vedtak som ligger til teknisk enhet ikke har blitt gjennomført som forutsatt. Vi har tatt utgangspunkt i følgene problemstillinger: I hvilken grad har lav gjennomføringsevne sammenheng med uklar iverksettingsstruktur? I hvilken grad har lav gjennomføringsevne sammenheng med...

    les mer