Hjem Rapporter Rapporter 2014

    Rapporter 2014

  1. PP-tjenesten i Midt-Telemark

    Kontrollutvalgene i Nome, Bø og Sauherad har bestilt rapporten i fellesskap, og ønsker at Telemark kommunerevisjon IKS skal se nærmere på kommunenes erfaringer med Midt-Telemark pedagogisk-psykologisk tjeneste. Du kan lese rapporten her: 750012 Midt-Telemark PPT – forprosjekt

    les mer