Hjem Selskapskontroll 2016

    Selskapskontroll 2016

  1. Plan for selskapskontroll

    Fylkeskommunen og alle kommunene i Telemark har bedt Telemark kommunerevisjon IKS om å utarbeide et forslag til plan for selskapskontroll for valgperioden 2016-2020. Plan for selskapskontroll vedtas av kommunestyret, etter innstilling fra kontrollutvalgene. Les mer om planlegging av selskapskontroll i Kontrollutvalgsboken.

    les mer