Hjem Selskapskontroll 2017

  Selskapskontroll 2017

 1. Skien Lufthavn AS – uttak av sand

  Selskapskontrollen er bestilt av kontrollutvalget i Skien. I selskapskontrollen undersøker vi hvordan daglig leder og styret har ivaretatt sine roller i forbindelse med uttak og salg av sand. Du kan lese rapporten her: TKR-rapport – selskapskontroll Skien Lufthavn – uttak av sand – korrigert

  les mer

 2. Brannvernsamarbeidet i Vest-Telemark IKS – sjølvkost

  Selskapskontrollen er bestilt av kontrollutvala i dei seks eigarkommunane. Vi har undersøkt om  kommunane får levert feie- og tilsynstenestene frå selskapet til sjølvkost.  For fem av kommunane har vi også undersøkt om kommunen si berekning av sjølvkost for feiing og tilsyn av fyringsanlegg i 2016 i samsvar med reglar og retningsliner....

  les mer