Hjem Selskapskontroll 2019

  Selskapskontroll 2019

 1. Selskapskontroll – IRMAT AS – etablering på Brenna m.m.

  Rapporten er bestilt av kommunestyret i Bø, og handsamar fleire spørsmål knytt til styring av selskapet og avfallsverksemda, samt etableringa av gjenvinningsstasjon på Brenna. Rapporten blir handsama av kommunestyret 17. juni 2019.   Du kan lesse rapporten her: 421007 IRMAT II – etablering Brenna m.m

  les mer

 2. Renovasjon og feiing i Vest-Telemark

  Denne forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalgene i Vinje, Tokke, Kviteseid, Seljord og Fyresdal. Vi har undersøkt om de lokale forskriftene for renovasjon og feiing er i samsvar med hjemmelsgrunnlaget. Videre har vi undersøkt om reglene om selvkost for renovasjonstjenestene er ivaretatt, og om gebyrberegningen er i samsvar med regelverket. Rapporten...

  les mer

 3. Eigarskapskontroll – Tokke kommune

  Eigarskapskontrollen er bestilt av kontrollutvalet i Tokke kommune. Vi har undersøkt om kommunen har lagt til rette for god eigarstyring. Rapporten blir handsama av kontrollutvalet 5. mars 2019.   Du kan lese rapporten her:  Tkr-rapport om eigarskap i Tokke kommune    

  les mer

 4. Eierskapskontroll – Nissedal kommune

  Eierskapskontrollen er bestilt av kontrollutvalget i Nissedal kommune. Vi har undersøkt om kommunen legger til rette for god eierstyring. Du kan lese rapporten her: 430004-2 Eigarstyring – tiltak og gjennomføring – Nissedal kommune

  les mer

 5. Eierskapskontroll – Skien kommune

  Kontrollen er bestilt av kontrollutvalget i Skien kommune. Problemstillingen som er undersøkt, er om bystyrets føringer er formidlet og gjennomført når det gjelder valg av styremedlemmer, styreevaluering, styresammensetning og kompetanse i kommunens selskaper. Rapporten skal behandles av kontrollutvalget i mars 2019. Du kan lese rapporten her: TKR-eierskapskontroll Styre- valgprosesser og...

  les mer

 6. Eierskapskontroll – Siljan kommune

  Kontrollen er bestilt av kontrollutvalget i Siljan kommune. I kontrollen har vi undersøkt om Siljan kommune har lagt til rette for god eierstyring av sine selskaper gjennom folkevalgtopplæring, tiltak for å sikre habilitet, og gjennom forutsigbare prosesser for informasjon til og avklaring av eiersaker med politisk nivå. Du kan lese rapporten...

  les mer