Hjem Selskapskontroll 2019

  Selskapskontroll 2019

 1. Eierskapskontroll – Skien kommune

  Kontrollen er bestilt av kontrollutvalget i Skien kommune. Problemstillingen som er undersøkt, er om bystyrets føringer er formidlet og gjennomført når det gjelder valg av styremedlemmer, styreevaluering, styresammensetning og kompetanse i kommunens selskaper. Rapporten skal behandles av kontrollutvalget i mars 2019. Du kan lese rapporten her: TKR-eierskapskontroll Styre- valgprosesser og...

  les mer

 2. Eierskapskontroll – Siljan kommune

  Kontrollen er bestilt av kontrollutvalget i Siljan kommune. I kontrollen har vi undersøkt om Siljan kommune har lagt til rette for god eierstyring av sine selskaper gjennom folkevalgtopplæring, tiltak for å sikre habilitet, og gjennom forutsigbare prosesser for informasjon til og avklaring av eiersaker med politisk nivå. Du kan lese rapporten...

  les mer