Hjem Selskapskontroll – eierskap og drift

Selskapskontroll – eierskap og drift

En av kontrollutvalgets oppgaver er å påse at det blir ført kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper, såkalt eierskapskontroll. 

Kontrollutvalget har også anledning til å få gjennomført forvaltningsrevisjon av selskaper eller av virksomheten/tjenesteytingen som det aktuelle selskapet skal sørge for.

Disse to kontrollformene har fellesbetegnelsen selskapskontroll. Reglene om selskapskontroll finner du i kommuneloven § 77 nr. 5 og i kontrollutvalgsforskriften.

 

Telemark kommunerevisjon har gjennomført selskapskontroller for våre eierkommuner gjennom flere år, og har bred og omfattende erfaring med denne kontrollformen. Rapporter fra selskapskontroller utført de siste årene finner du i menyen over, sortert på år.