Ansatte i Telemark kommunerevisjon

Ledelse og administrasjon

Kjell Peter Ekman : daglig leder og oppdragsansvarlig, statsautorisert revisor

Kjell Peter Ekman

daglig leder og oppdragsansvarlig, statsautorisert revisor

Tlf: 982 07 321

Epost
Kirsti Torbjørnson : leder for forvaltningsrevisjon og oppdragsansvarlig

Kirsti Torbjørnson

leder for forvaltningsrevisjon og oppdragsansvarlig

Tlf: 986 06 224

Epost
Lisbet Fines : leder for regnskapsrevisjon og oppdragsansvarlig

Lisbet Fines

leder for regnskapsrevisjon og oppdragsansvarlig

Tlf: 908 28 940

Epost
Line Skyer Lasch : sekretær

Line Skyer Lasch

sekretær

Tlf: 35 91 70 30

Epost

 

Oppdragsrevisorer

Birgitte Lindner Bøen : oppdragsrevisor

Birgitte Lindner Bøen

oppdragsrevisor

Tlf: 911 39 831

Epost
Birgitte Holmberg : oppdragsrevisor

Birgitte Holmberg

oppdragsrevisor

Tlf: 905 90 502

Epost
Elizabeth Kasin : oppdragsrevisor

Elizabeth Kasin

oppdragsrevisor

Tlf: 902 09 211

Epost
Marianne Rogn : oppdragsrevisor

Marianne Rogn

oppdragsrevisor

Tlf: 481 56 791

Epost
Hilde Vatnar : oppdragsrevisor, statsautorisert revisor

Hilde Vatnar

oppdragsrevisor, statsautorisert revisor

Tlf: 98207068

Epost
Ingebjørg Nordby Vibeto : oppdragsrevisor

Ingebjørg Nordby Vibeto

oppdragsrevisor

Tlf: 911 67 280

Epost

 

Revisorer

Veronica Brandt : revisor

Veronica Brandt

revisor

Tlf: 476 49 969

Epost
Gunnar Isaksen : revisor

Gunnar Isaksen

revisor

Tlf: 476 79 511

Epost
Britt Elisabeth Skeie : revisor

Britt Elisabeth Skeie

revisor

Tlf: 975 99 004

Epost
Vigdis Pettersen Skjennum : revisor

Vigdis Pettersen Skjennum

revisor

Tlf: 992 38 338

Epost
Valeria Sunde : revisor

Valeria Sunde

revisor

Tlf: 932 20 421

Epost
Mariann Todal : revisor

Mariann Todal

revisor

Tlf: 902 02 070

Epost
Tore Aaland : revisor

Tore Aaland

revisor

Tlf: 958 06 542

Epost

 

Forvaltningsrevisorer

Geir Kastet Dahle : forvaltningsrevisor

Geir Kastet Dahle

forvaltningsrevisor

Tlf: 958 53 195

Epost
Gerd Smedsrud : forvaltningsrevisor/ regnskapsrevisor

Gerd Smedsrud

forvaltningsrevisor/ regnskapsrevisor

Tlf: 402 16 231

Epost
Dag Oftung : forvaltningsrevisor

Dag Oftung

forvaltningsrevisor

Tlf: 996 20 971

Epost
Hildegunn Rafdal : forvaltningsrevisor

Hildegunn Rafdal

forvaltningsrevisor

Tlf: 920 87 987

Epost
Anne Hagen Stridsklev : forvaltningsrevisor

Anne Hagen Stridsklev

forvaltningsrevisor

Tlf: 907 87 034

Epost
Anne Sæterdal : forvaltningsrevisor

Anne Sæterdal

forvaltningsrevisor

Tlf: 977 79 651

Epost