Hjem Vår organisasjon Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer er en overordnet beskrivelse av de verdiene og prinsippene som er rettesnoren for vårt daglige arbeid, våre holdninger og vår atferd. Uavhengighet, objektivitet, integritet og kompetanse er viktige verdier for utøvelsen av revisors oppgaver, og vårt mandat stiller høye etiske krav. Her kan du se de etiske retningslinjene som gjelder for vårt arbeid:

Etiske retningslinjer for Telemark komunerevisjon IKS

Etiske retningslinjer for NKRF